Wettelijke informatie

De inhoud van de webpagina's van Foyer wordt beschermd door het van kracht zijnde intellectuele eigendomsrecht. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Het is verboden om deze elementen volledig of gedeeltelijk te reproduceren, voor te stellen, over te dragen, te wijzigen, te verdelen of op te slaan, in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Foyer.

Foyer geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk of impliciet, voor de toegankelijkheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, bijgewerkte staat of volledigheid van de informatie op deze pagina's.

De op deze website voorgestelde producten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, uitsluitend bestemd voor Belgische inwoners.

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat één of meer cookies, die geen persoonlijke informatie bevatten, op zijn harde schijf kunnen worden geplaatst om zijn identificatie te verzekeren.

Voor suggesties of klachten over de diensten van Foyer kunt u een e-mail sturen naar onze kwaliteitsafdeling op qualite@foyer.lu of via ons contactformulier op deze website.

U vindt alle nuttige informatie over consumentenbescherming, informatie over onze klachtenprocedure en het beheer van belangenconflicten op de pagina Klanteninformatie van onze website.

Nuttige links

Contact

Foyer Assurances
12 rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
Tel. verzekering :
+352 437 43 2250
Tel. schadegeval :
+352 437 43 2220

Contacteer ons