Rechtsbijstand

U hebt rechten, verdedig ze!

De Rechtsbijstand Autovan Foyer ARAG dekt u in heel Europa en in de landen aan de Middellandse Zee als eigenaar, bestuurder of inzittende van een voertuig en als voetganger, fietser of passagier met het openbaar vervoer.

Wat dekt deze verzekering?

Foyer ARAG helpt u uw rechten te doen gelden en u te verdedigen tegen klachten van anderen, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de kosten.

U bent beschermd tot :

 • 75.000 EUR in geval van een burgerrechtelijke vordering, strafrechtelijke verdediging, contractuele vordering
 • 10.000 EUR in geval van insolvabiliteit van derden of voorschot op fondsen

De rechtsbijstandsverzekering komt meer bepaald tussen in de volgende omstandigheden:

 • als u problemen hebt met uw auto bij de aankoop, herstelling of in verband met de verzekering;
 • als uw rijbewijs ingetrokken wordt;
 • als de tegenpartij bij een verkeersongeval insolvabel is.

Naast de erelonen van een advocaat naar keuze, staat Foyer ARAG borg voor de betaling van uw borgtocht (lening) in geval van strafrechtelijke vervolging in het buitenland.

Wat wordt niet gedekt?

Uw rechtsbijstand komt niet tussen bij:

 • Opzettelijke gewelddaden waarvoor u verantwoordelijk bent
 • Deze lijst is niet exhaustief, wij verzoeken u de algemene voorwaarden, en de IPID-fichete raadplegen of te consulteren bij uw verzekeringsmakelaar, om de omvang van de dekking van uw polis te kennen.

Algemene informatie en bescherming van de consument

 • Foyer Assurances is een Luxemburgse vennootschap, de producten die zij in België verdeelt in het kader van de vrije dienstverlening zijn onderworpen aan het Belgische verzekeringsrecht.
 • De producten van Foyer Assurances worden uitsluitend verdeeld via een netwerk van onafhankelijke makelaars die u kunnen adviseren en u een verzekeringsvoorstel kunnen aangepast aan uw noden.
 • Voor u een verzekering onderschrijft, nodigen wij u uit om alle nuttige informatie (algemene voorwaarden en informatiefiche) over het product te raadplegen op deze website, in de rubriek Assurmifid.
 • Alle door Foyer Assurances aangeboden contracten hebben een looptijd van een jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde duur, tenzij één van de partijen ten minste 3 maanden voor het einde van het contract bezwaar maakt, met inachtneming van de wettelijke procedure.
 • Bij klachten kunt u contact opnemen met onze kwaliteitsafdeling (Foyer Assurances S.A. - Kwaliteitsafdeling - 12, rue Léon Laval - L-2986 Luxemburg - Tel.: +352 437 43 30 30 - email : qualite@foyer.lu), die alles in het werk zal stellen om uw tevredenheid te waarborgen. Indien u van mening bent dat u niet de gepaste oplossing heeft gekregen, kunt u contact opnemen met de Ombudsman Verzekeringen (De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel)

Nuttige links

Infos produit

Contact

Foyer Assurances
12 rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
Tel. verzekering :
+352 437 43 2250
Tel. schadegeval :
+352 437 43 2220

Contacteer ons