Verzekering appartement

Een allesomvattende verzekering en een aantrekkelijk tarief voor uw appartement

Een kapot elektrisch toestel, de wasmachine die overloopt, een kind dat een ruit breekt bij de buren... in al deze situaties en nog vele andere, is het een hele opluchting te kunnen rekenen op een goede verzekering.

appart123 biedt u deze sereniteit, in alle eenvoud.
appart123 is een verzekering voor appartementen speciaal ontwikkeld voor huurders van een appartement met maximaal 3 slaapkamers die op zoek zijn naar een uitgebreide bescherming en een competitief tarief.

Uw voordelen:

 • Volledige dekking
 • Duidelijk en gemakkelijk te begrijpen aanbod
 • Aantrekkelijk tarief
 • Het advies van uw makelaar

Waarom kiezen voor een appart123 appartementverzekering?

U geniet van een uitgebreide dekking voor uw appartement en bezittingen en geniet van het leven met een gerust hart!

appart123 dekt automatisch:

 • Schade aan uw persoonlijke bezittingen en de volledige inboedel van uw appartement
 • Diefstal van uw persoonlijke bezittingen
 • Uw BA familiale indien u of een lid van uw gezin schade toebrengt aan een derde. appart123 dekt ook de gerechtskosten indien u uw rechten moet verdedigen.
 • Uw aansprakelijkheid als huurder indien een schadegeval in uw appartement schade toebrengt aan uw huisbaas of andere huurders.

Door de multimedia-optie aan uw verzekering toe te voegen, zijn uw laptop en tablet ook gedekt in geval van diefstal of schade wereldwijd.

U geniet van een zeer aantrekkelijk tarief: vanaf 10,40 EUR per maand voor een appartement met één slaapkamer.

Wat is niet gedekt?

Uw woningsverzekering komt niet tussen in de volgende situaties:

 • Schadegeval opzettelijk uitgelokt door de verzekerde
 • Schade als gevolg van een vervallen constructie of afbraak
 • Schade als gevolg van een constructiefout

Deze lijst is niet exhaustief, wij nodigen u uit de algemene voorwaarden, en de IPID-fiche te raadplegen via de link hiernaast of te consulteren bij uw verzekeringsmakelaar, om de omvang van de dekking van uw polis te kennen.

Algemene informatie en bescherming van de consument

 • Foyer Assurances is een Luxemburgse vennootschap, de producten die zij in België verdeelt in het kader van de vrije dienstverlening zijn onderworpen aan het Belgische verzekeringsrecht.
 • De producten van Foyer Assurances worden uitsluitend verdeeld via een netwerk van onafhankelijke makelaars die u kunnen adviseren en u een verzekeringsvoorstel kunnen aangepast aan uw noden.
 • Voor u een verzekering onderschrijft, nodigen wij u uit om alle nuttige informatie (algemene voorwaarden en informatiefiche) over het product te raadplegen op deze website, in de rubriek Assurmifid.
 • Alle door Foyer Assurances aangeboden contracten hebben een looptijd van een jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde duur, tenzij één van de partijen ten minste 3 maanden voor het einde van het contract bezwaar maakt, met inachtneming van de wettelijke procedure.
 • Bij klachten kunt u contact opnemen met onze kwaliteitsafdeling (Foyer Assurances S.A. - Kwaliteitsafdeling - 12, rue Léon Laval - L-2986 Luxemburg - Tel.: +352 437 43 30 30 - email : qualite@foyer.lu), die alles in het werk zal stellen om uw tevredenheid te waarborgen. Indien u van mening bent dat u niet de gepaste oplossing heeft gekregen, kunt u contact opnemen met de Ombudsman Verzekeringen (De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel)

Nuttige links

Infos produit

Contact

Foyer Assurances
12 rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
Tel. verzekering :
+352 437 43 2250
Tel. schadegeval :
+352 437 43 2220

Contacteer ons