Verzekering BA familiale

Een verzekering die het hele gezin beschermt!

Kinderen die met de bal in de tuin spelen en een ruit breken bij de buren... een onhandige beweging en een dure vaas die omvalt tijdens een etentje met vrienden...

Gewone situaties die behoorlijk vervelend kunnen zijn.

In feite bent u, als één van uw gezinsleden of uw huisdier iemand anders verwondt of iemands eigendom beschadigt, wettelijk aansprakelijk en moet u de slachtoffers vergoeden.

De verzekering BA familiale dekt lichamelijk letsel en materiële schade aan anderen.

Wat dekt deze verzekering?

De BA familiale dekt alle personen in uw gezin (u, uw echtgeno(o)t(e), uw kinderen, de leden van het gezin die in uw huis wonen) en uw huisdieren.

In de praktijk komt het er dus op neer dat als u, één van uw gezinsleden of één van uw huisdieren schade toebrengt aan een derde partij, uw verzekering BA familiale deze persoon zal vergoeden stellen met het oog op uw gemoedsrust.

Wat wordt niet gedekt

Uw BA familiale komt niet tussen in de volgende situaties:

  • Schade opzettelijk veroorzaakt door een verzekerde ouder dan 16
  • Schade als gevolg van het beoefenen van de jacht
  • Schade als gevolg van een zware fout: dronkenschap, geweld

Deze lijst is niet exhaustief, wij nodigen u uit de algemene voorwaarden te raadplegen via de link hiernaast of te consulteren bij uw verzekeringsmakelaar, om de omvang van de dekking van uw polis te kennen.

Algemene informatie en bescherming van de consument

  • Foyer Assurances is een Luxemburgse vennootschap, de producten die zij in België verdeelt in het kader van de vrije dienstverlening zijn onderworpen aan het Belgische verzekeringsrecht.
  • De producten van Foyer Assurances worden uitsluitend verdeeld via een netwerk van onafhankelijke makelaars die u kunnen adviseren en u een verzekeringsvoorstel kunnen aangepast aan uw noden.
  • Voor u een verzekering onderschrijft, nodigen wij u uit om alle nuttige informatie (algemene voorwaarden en informatiefiche) over het product te raadplegen op deze website, in de rubriek Assurmifid.
  • Alle door Foyer Assurances aangeboden contracten hebben een looptijd van een jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde duur, tenzij één van de partijen ten minste 3 maanden voor het einde van het contract bezwaar maakt, met inachtneming van de wettelijke procedure.
  • Bij klachten kunt u contact opnemen met onze kwaliteitsafdeling (Foyer Assurances S.A. - Kwaliteitsafdeling - 12, rue Léon Laval - L-2986 Luxemburg - Tel.: +352 437 43 30 30 - email : qualite@foyer.lu), die alles in het werk zal stellen om uw tevredenheid te waarborgen. Indien u van mening bent dat u niet de gepaste oplossing heeft gekregen, kunt u contact opnemen met de Ombudsman Verzekeringen (De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel)

Nuttige links

Infos produit

Contact

Foyer Assurances
12 rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
Tel. verzekering :
+352 437 43 2250
Tel. schadegeval :
+352 437 43 2220

Contacteer ons